Privacy-en cookie verklaring Gezond Leven Diëtisten
Gezond Leven Diëtisten, gevestigd aan de van Hoytemastraat 26 in Den Haag, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die zij van u heeft gekregen. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Om duidelijkheid te geven over wat Gezond Leven Diëtisten doet met de bij haar bekende gegevens heeft zij deze verklaring opgesteld.
Als u gebruik maakt van diensten van Gezond Leven Diëtisten dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
▪ Naam
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ BSN
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
▪ E-mailadres ▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
▪ Tijdstip van de afspraak
▪ Betalingsgegevens
Waarom is dat nodig?
Gezond Leven Diëtisten heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
Gezond Leven Diëtisten verwerkt uw persoonsgegevens in een met wachtwoord beveiligd software programma. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om u schriftelijk (per email) of telefonisch te kunnen benaderen indien noodzakelijk.
Gezond Leven Diëtisten is verantwoordelijk voor de door u verstrekte gegevens, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Gezond Leven Diëtisten bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Delen met anderen
Gezond Leven Diëtisten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gezond Leven Diëtisten zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Gezond Leven Diëtisten heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Gezond Leven Diëtisten slaat uw gegevens lokaal en beveiligd op. Uw gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@gezondlevendietisten.nl.
Beveiliging
Gezond Leven Diëtisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 070- 3268983 of via contact@gezondlevendietisten.nl.
Website
Het gebruik van cookies op onze website
Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder tref u een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot leggen wij kort uit wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer of device worden opgeslagen.
Hoe werken cookies?
Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die je vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor u mee. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Beleid met betrekking tot inzet cookies
Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.
Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Twitter e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht beschreven.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van – en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.
Liever geen cookies toestaan?
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van jouw browser voor het instellen van jouw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.
Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Gezond Leven Diëtisten kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 070 – 3268983 of via contact@gezondlevendietisten.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Bedrijfsgegevens: Gezond Leven Diëtisten
Naam: Berdien van Wezel
Adres: Van Hoytemastraat 26
Plaats: 2596 ER Den Haag
KvKnr: 58023887
BTWnr: NL8196.74.722Bo1
Versie: januari 2019