Trouw meldde dat naar schatting tot tachtig procent van de coronapatiënten die langdurig in het ziekenhuis zijn beademd, straks lijdt aan het zogenoemde Post-Intensive-Care-Syndroom (Pics). Bij dit syndroom kan er sprake zijn van lichamelijke klachten (chronische pijn, spierzwakte), cognitieve klachten (geheugenverlies, concentratiestoornis) maar ook van psychische problemen als angst en depressies. Bijna 20 procent van de patiënten ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De coronapatiënten die op de ic zijn beademd zullen het na ontslag extra moeilijk hebben, omdat zij gemiddeld ouder zijn én langer op de ic hebben gelegen.

Om te voorkomen dat deze patiëntengroep in een gat valt heeft Gezond Leven Diëtisten een behandelprotocol opgesteld, zodat we direct nazorg kunnen bieden. In 90% van de gevallen is er namelijk sprake van ondervoeding, waardoor het herstel wordt vertraagd en de kans op overlijden groter is (1). De diëtist is van groot belang in de behandeling hiervan. Optimale voeding (voldoende energie en eiwitten) en beweging is essentieel hierbij. De diëtist maakt een berekening van de voedingsbehoefte en schrijft zo nodig medische voeding voor. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat behandeling van de diëtist in combinatie met medische voeding bijdraagt aan het herstel van ondervoede patiënten (2, 3).

Naast het behandelprotocol heeft Gezond Leven Diëtisten goede samenwerkingsverbanden met fysiotherapeuten, psychologen en huisartsen in de buurt. Samen zetten we de schouders eronder voor een goed herstel!

Bronvermelding

  1. Halfens, R.J.G., Meijers, J.M.M., Meesterberends, E., Van Nie, N.C., Neyens, J.C.L., Rondas, A.L.M., Ami, Y., Schols, J.M.G.A. (2012). Ondervoeding. In: Rapportage resultaten. Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen 2012. Maastricht, The Netherlands: Universiteit Maastricht, Onderzoeksinstituut Caphri, Department of Health Care and Nursing Sciences, pp. 67-82.
  2. Scholte, M. Lammers, L. Kok (2015) De waarde van diëtetiek bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis 2015. Amsterdam
  3. Scholte, M. Lammers, L. Kok, C. Koopmans. (2014). Ondervoeding onderschat: De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding 2014. Amsterdam